Demontage tijdelijke sporthal en inrichten Parkeerplaatsen

De nieuwe sporthal die is vernoemd vernoemt naar Yvonne van Gennip, is op 28 februari jl. in gebruik genomen.
De leerlingen van het Schoter stallen nu hun fiets in de kelder onder de sporthal.
Hierdoor is voor de tijdelijke sporthal ruimte ontstaan waar tijdelijk ca. 70 extra parkeerplaatsen worden ingericht om de parkeerdruk in de buurt te verlichten.

In de eerste weken van april zal de tijdelijke sporthal volledig gedemonteerd worden, daarna wordt dit gebied volledig ingericht als openbare parkeerplaats.
Om dit te bereiken zullen er tot eind mei werkzaamheden plaatsvinden. Hierdoor kan overlastervaren worden.

Wat gaat er gebeuren?
• Tijdelijke parkeerplaats voor ca. 30 auto’s is ingericht vanaf 4 maart.
• De firma Compeer start vanaf maandag 14 maart met het blootleggen van de kleedkamer gebouwen en het verwijderen HWA en ontkoppelen van de leidingen van de tijdelijke sporthal.
• Uiterlijk vrijdag 1 april worden er door Spaarnelanden rijplaten gelegd en wordt een gedeelte van de tijdelijke parkeerplaatsen afgesloten. Dit om een veilige werkplaats te creëren voor het demonteren van de tijdelijke sporthal.
• De firma Neptunus start maandag 4 april met demontage hal. Planning is dat ze vrijdag 15 april klaar zijn. Max uitloop van 1 week door onvoorziene omstandigheden.
• Daarna zal het parkeerterrein in opdracht van de gemeente verder worden ingericht. Eind mei is dit naar verwachting afgerond

TijdelijkeP sporthal mrt22
(bericht ontleent aan persbericht gemeente)