Door een presentatie aan de wijkraad Planetenwijk op 31 januari 2024 werd duidelijk dat de bouwplannen van de Zonnewijzer al ver gevorderd zijn.
Blijkbaar is de opdrachtgever niet op de hoogte van het gebruikelijke participatieproces en dat de Zonnewijzer in Sinnevelt ligt.

Het komt vaker voor dat bewoners pas worden geïnformeerd als een bouwplan in een vergevorderd stadium is.
Dan zijn er al veel kosten gemaakt, is aanpassen van een plan duur en
zijn bij de ontwikkelaar/ nieuwe gebruiker verwachtingen gewekt (of beloftes gedaan) die de wijkbelangen ondergeschikt maken.
De gemeente heeft speciaal voor de Orionzone een 'zonemanager' aangesteld. We hebben hem gevraag dit bouwtraject bij te sturen.

De presentatie kunt u hier downloaden.

Een samenvatting van de plannen:
De school wordt uitgebreid met 15 groepsruimten, een speellokaal en een nieuwe gymzaal.
Voorlopige planning
- Aanbesteding medio 2024
- Start sloopwerken: najaar 2024
- Oplevering eind 2025/ begin 2026

indruk.png

Voor achtergrondinfo zie het overzicht van projecten die spelen in onze wijk:  https://sinnevelt.nl/activiteiten-projecten.html