Op 14 november 2023 presenteerde de gemeente het concept Programma van Eisen (PvEL) voor de locatie Sportweg (Stadionplein) tijdens een bewonersbijeenkomst.
Er is gelegenheid geweest om te reageren op deze plannen.
Op 7 februari 2024 publiceerde de gemeente het verslag van de bijeenkomst en een overzicht de reacties/ opmerkingen.
U kunt deze vinden op de website van de gemeente

U kunt de documenten ook vanaf hier downloaden:
Participatieverslag Sportweg 14nov23

Opmerkingen en suggesties Informatieavond 14nov23