Er zijn verbouwing nodig voordat de twee locaties van De Zonnewijzer kunnen worden verenigd tot ëén unielocatie op de Planetenlaan 9.
Voor die verbouwing zijn omgevingsvergunningen nodig.
De vergunningen gaat o.a. over het uitbreiden van de basisschool en het kappen van 14 bomen. 
De beslistermijn van de omgevingsvergunning is inmiddels meerdere keren verlengd:
 
en

We weten niet waarom. Pas na het toekennen van de vergunning wordt de inhoud openbaar gemaakt en kan eventueel bezwaar worden gemaakt.
Het kan te maken hebben met de ambtelijke capaciteit.
Mogelijk heeft de verlenging ook te maken met een advies dat is gegeven door het Platform Groen.
Het Platform Groen is een adviesraad van deskundige burgers. Deze is door het college ingesteld om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aspecten van het groen.
In het advies mbt. de omgevingsvergunnuing wordt Spaarnesant erop attent gemaakt dat het Platform Groen pas laat in het proces is betrokken.
Er worden o.a. vragen gesteld en suggesties gedaan, zoals
- de noodzaak van het kappen van 13 van de 14 bomen en het borgen van herplanting.
- geef aan wanneer het plein is opengesteld als openbare ruimte
- voorkom dat de ruimte om basisschool ‘De Verbeelding’ bebouwd of geprivatiseerd wordt als deze is verlaten

Het groen en de speelruimte zijn nodig voor een gezonde leefomgeving in Sinnevelt.
De gemeente streeft naar 30% openbaar groen in de wijk, voor Sinnevelt is dat momenteel 10 - 20% groen.
 
Wat de redenen tot uitstel ook moge zijn, in een brief naar belanghebbenden staat dat de planning is inmiddels aangepast.
Volgens de meest recente planning zal de bouw starten in de zomer van 2025.